tirsdag, juni 14, 2005

Klubaften i Kajakklubben

Tirsdag aften er klubaften. Ok det var anden tirsdag jeg var med, men jeg synes at jeg har f�et godt gang i kajaks�sonen.
Klubaftenen starter med et traditionsrigt piontl�b - et handicapl�b hvor man starter senere alt efter hvor god en tid man har i tidligere l�b.
Vejret er forskelligt fra gang til gang. I dag var der en del vind fra syd-syd-vest og det gav ret store b�lger i forhold til min balanceevne. B�lgerne var p� den 2 km lange rute enten ret bagfra eller ret forfra, hvilket ikke er s� sv�rt, men jeg skulle passe p� i vendingerne. L�bet er over 2 omgange, alts� 4 km.
Bagefter er der efter badet samling med kaffe/kage eller evt. en �l. Her g�r snakken og man f�r orientering om hvad der sker i klubben i den n�rmeste tid. I aften var det bl.a. om "Kilen Rundt" p� s�ndag. Og s� fik vi at vide at n�ste tirsdag vil der v�re en gruppe s�lgere fra B&O i klubben. De har en teambuilding aktivitet, hvor lidt n�rkontakt med en roklub indg�r.

Vi har f�et tr�dl�st net op at k�re efter en lang periode, hvor jeg fors�gte at f� noget net via lysnettet Struer Data anbefalede til at virke. Det lykkes aldrig.
Nu er min arbejdsPC blevet til en b�rbar og s� er tr�dsl�st net praktisk. Struer Data anbefaler det andet net med den begrundelse at tr�dl�st er ustabilt i huse med mere end en etage. I mit tilf�lde er det nu modsat. Det lysnetbaserede virkede kun i kort tid af gange, men det tr�dl�se virker fint her oppe i sofaen foran fjernsynet - stort set s� langt fra senderen som man kan komme i huset.