s�ndag, februar 13, 2005

Snestorm

Det blev til sne over Danmark, men vi gennemf�rte vore familiebes�g. Bes�gene strakte sig over Sdr. Omme, Jelling og Sevel Kro. Og uden anden ulempe end at det gik lidt langsomt.